Hotline 0912 656 061

Quy Cách Nhôm Chống Trượt

QUY CÁCH NHÔM CHỐNG TRƯỢTSTT  P/N               Miêu tảĐ/V
1A3105Nhôm gân 1.5 x 1000 x 2000 mmTấm
2A3105Nhôm gân 1.5 x 1200 x 2400 mmTấm
3A3105Nhôm gân 2 x 1000 x 2000 mmTấm
4A3105Nhôm gân 2 x 1200 x 2400 mmTấm
5A3105Nhôm gân 3 x 1000 x 2000 mmTấm
6A3105Nhôm gân 3 x 1200 x 2400 mmTấm
7A3105Nhôm gân 4 x 1000 x 2000 mmTấm
8A3105Nhôm gân 4 x 1200 x 2400 mmTấm
9A3105Nhôm gân 5 x 1000 x 2000 mmTấm
10A3105Nhôm gân 5 x 1200 x 2400 mmTấm
11A3105Nhôm gân 6 x 1000 x 2000 mmTấm
12A3105Nhôm gân 6 x 1200 x 2400 mmTấm


Để biết rõ về quy cách bạn đang quan tâm vui lòng liên hệ Mr Thắng 0912 656 061