Hotline 0912 656 061

Quy cách nhôm chống trượt

STT   P/N                Miêu tả Đ/V
1 A3105 Nhôm gân 1.5 x 1000 x 2000 mm Tấm
2 A3105 Nhôm gân 1.5 x 1200 x 2400 mm Tấm
3 A3105 Nhôm gân 2 x 1000 x 2000 mm Tấm
4 A3105 Nhôm gân 2 x 1200 x 2400 mm Tấm
5 A3105 Nhôm gân 3 x 1000 x 2000 mm Tấm
6 A3105 Nhôm gân 3 x 1200 x 2400 mm Tấm
7 A3105 Nhôm gân 4 x 1000 x 2000 mm Tấm
8 A3105 Nhôm gân 4 x 1200 x 2400 mm Tấm
9 A3105 Nhôm gân 5 x 1000 x 2000 mm Tấm
10 A3105 Nhôm gân 5 x 1200 x 2400 mm Tấm
11 A3105 Nhôm gân 6 x 1000 x 2000 mm Tấm
12 A3105 Nhôm gân 6 x 1200 x 2400 mm Tấm


Để biết rõ về quy cách bạn đang quan tâm 
vui lòng liên hệ
Mr Thắng 0912 656 061